Login til Online Faktura & Kontoudtog

For at få adgang til at se dine fakturaer og kontoudtog online, skal du af sikkerhedsmæssige årsager først logge ind.

Der vises op til 36 mÃ¥neder som faktura samt kontoudtog. (læses horisontalt fra højre mod venstre)

Hvis du er bosat i udlandet kan du logge på med kundennummer, samt landekoden i stedet for postnummer.

Kundenummer:
Postnummer / landekode:

Kundenummer

Du kan finde dit kundenummer på en gammel faktura. Kundenummeret står øverst i højre side.

Kundenummeret er på 10 ciffre.